Lok Sabha

Rajya Sabha

JD(U) to vote against citizenship bill in Rajya Sabha